--->Staňte sa franchizantom najpokrokovejšieho výživového systému 21. storočia JEDINEČNÁ MOŽNOSŤ KÚPY ZABEHNUTEJ KLINIKY alebo novej licencie<---

Čo je to metabolický syndróm, ako mu predísť a na čo si dať pozor?

19.09.2016 | 5167x Zhliadnutie | Petr Fořt | Zdravie

Metabolický syndróm - vedecký termín, popisujúci rizikovú situáciu, ktorej je vystavená väčšina klientov kliník NUTRIADAPT.

Stručne o metabolickom syndróme 

Metabolický syndróm (skratka MS) je považovaný za jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení (srdcovo-cievnych, ďalej len KVO) a cukrovky 2. typu (ďalej DM2). Problém je v tom, že doteraz nie sú všetky faktory, ktoré ho vyvolávajú, objasnené. Spoločný výskyt rizikových faktorov KVO ako sú hypertenzia (zvýšený krvný tlak), hyperglykémia (zvýšená hladina krvného cukru) a hyperurikémia (zvýšenie hladiny kyseliny močovej), väčšinou u osôb trpiacich obezitou, je známy už takmer 80 rokov. Neskôr bola popísaná súvislosť androidného ("mužského", tiež centrálneho) typu obezity s ďalšími metabolickými poruchami. V tomto stave je diagnostikovaná inzulínová rezistencia (tkanivá nereagujú na hormón inzulín, regulujúci hladinu krvného cukru), v dôsledku čoho sa pankreas snaží vyprodukovať viac inzulínu a vzniká chronický hyperinzulinizmus. Organizmus postupne doslova začína "neznášať" cukor. Súbežne sa to prejaví zvýšenou hladinou krvných tukov, klesá hladina "dobrého" HDL-cholesterolu. (Poznámka pre odborníkov: najnovšie bol súbor rozšírený o mikrovaskulárne zmeny a zvýšenie hladiny inhibítora aktivátora plazminogénu 1 (PAI-1) v súvislosti s poruchu fibrinolýzy).

 

Definícia MS

K diagnostike MS sa používajú nasledujúce ukazovatele:

  • Zvýšený obvod pása:

ženy nad 80 cm = zvýšené riziko, nad 88 cm = vysoké riziko

muži nad 94 cm = zvýšené riziko, nad 102 cm = vysoké riziko

  • Parametre lipidového metabolizmu:

triglyceridy (tiež triacylglyceroly - TAG) - nad 1,7 mmol / l

HDL-cholesterol - muži pod 1,0 mmol / l (milimol na liter), ženy pod 1,3 mmol / l

  • Krvný tlak nad 130/85 mmHg
  • Krvný cukor nalačno nad 5,6 mmol / l

Toto je ten najjednoduchší spôsob diagnostiky. Pochopiteľne MS sa vyskytuje častejšie u mužov. Avšak, pri hodnotení obvodu pása vidím problém. Oficiálne sa používa veľmi všeobecná hodnota uvedená vyššie. Ale tá nerešpektuje veľakrát zásadné rozdiely v somatotype (tvare tela) a to predovšetkým čo do telesnej výšky. Len jednoduchý príklad - iná situácia asi bude v prípade, keď muž meria 200 cm alebo 170 cm. Vyšší muž bude úplne v poriadku, ale podľa vyššie uvedeného kritéria obvodu pásu bude pritom už v oblasti zvýšeného rizika. A to je podľa môjho názoru úplný nezmysel.

Odhaduje sa, že MS trpí 20 - 30 % dospelej európskej populácie, vo vyšších vekových kategóriách výskyt stúpa až k 40 %.

 

MS a kardiovaskulárne riziko

U mužov s MS je dokázaná vyššia úmrtnosť na ischemickú chorobu srdca (porucha zásobovania srdca okysličenou krvou) a ďalšie ochorenia obehového systému a celková úmrtnosť. Riziko KVO u osôb trpiacich MS je 1,5-násobne vyššia. Štúdie už tiež preukázali súvislosť medzi MS a vyšším výskytom ischemických cievnych mozgových príhod (konkrétne tzv. mŕtvice).

Príčinou MS je pravdepodobne inzulínová rezistencia, ale v hre sú aj parametre metabolické, antropometrické, genetické, cievne a prozápalové. Prečo vzniká inzulínová rezistencia doteraz nie je jasné. Významnú úlohu hrá typ rozloženia tukového tkaniva, tukovatenie pečene a znížená činnosť pankreasu. Faktom je, že inzulínová rezistencia sa vyskytuje ako u obéznych, tak i u neobéznych jedincov. Zdá sa, že najväčší problém spôsobuje ukladanie tuku v brušnej dutine. V situácii MS je evidentná porucha metabolizmu tukového tkaniva, ktorá produkuje látky, ktoré vyvolávajú zápal. U obéznych sa mení regulácia riadenia krvného tlaku, pretože dochádza k zadržiavaniu sodíka. Ide teda o zmenenú funkciu obličiek.

Z môjho pohľadu je zásadné, že pri MS sa predpokladá porucha rovnováhy dvoch protichodne pôsobiacich zložiek autonómneho (na vôli nezávislého) nervového systému (ANS). Na základe praktických skúseností musím konštatovať, že v 90 % prípadov klienti nemajú prevahu sympatika, naopak prevahu parasympatiku! Tu niečo nehrá a to "niečo" musíme analyzovať.

Obezita, DM2 a hypertenzia (a ich kombinácia) sú vyvolané kombináciou genetickej predispozície a vplyvu prostredia. Súčasné znalosti doteraz nevysvetľujú vplyv dedičnosti, takže genetické vyšetrenie zatiaľ nemožno využívať v praxi.

Naše skúsenosti potvrdzujú výrazný vplyv genetiky. Do hry vstupujú dokonca aj také vplyvy ako nízka pôrodná hmotnosť, neskôr v živote tiež nedostatok spánku ovplyvňujúci produkciu regulačných hormónov. A tu nachádzame niečo veľmi zaujímavé: existuje hypotéza, že baktérie tráviaceho traktu môžu cez ich vplyv na funkciu imunitného systému a v prípade, že spôsobia chronický prozápalový stav, prispievať k rozvoju inzulínovej rezistencie, obezity a MS. Inak povedané - Vaše zdravie pochádza z čreva a z toho, "kto v ňom býva" - či sú nájomníci ústretoví k prenajímateľovi alebo sa nechali vyhnať neželanými hosťami. Starajte sa o svoje črevá. Jedzte správne potraviny, prípadne aj pridávajte probiotické baktérie v podobe doplnkov stravy a kŕmte ich vlákninou.

 

Ďalšie súvislosti

Na prvom mieste je hodnota BMI (body mass index). Tú zistíte ľahko na stovkách internetových stránok alebo si ju sami spočítate. Svoju aktuálnu váhu vydelíte druhou mocninou svojej výšky v metroch. Mnoho z nás, odborníkov, však s BMI má problém. Je to totiž príliš "všeobecný" ukazovateľ, zlyhávajúci v dôsledku vzťahu medzi výškou, telesnou hmotnosťou a základnými telesnými obvodmi, o množstve podkožného a viscerálneho tuku nehovoriac. Odporúčam nájsť si na internete iný index aj s hodnotením, a tým je tzv. ABSI. Stačí zadať do googlu.

Prekvapenie je v tom, že niektoré štúdie zistili najnižšiu celkovú i kardiovaskulárnu úmrtnosť u ľudí trpiacich koronárnou chorobou, ktorí podľa BMI mali jasnú nadváhu.

Žeby teda mierna nadváha mala v podstate ochranný efekt? To nie je možné vylúčiť, ale upozorňujem, že to je možné predovšetkým u osôb starších ako 50 rokov a predovšetkým u žien. Tie však pritom nesmú trpieť tzv. mužskou formou obezity (veľké brucho a prsia a chudé dolné končatiny). 

Ešte dôležitejšia je lokalizácia telesného tuku. Bez merania podkožného a vnútorného tuku a základných obvodov najväčších svalových skupín, pásu, bokov, hrudníka, je však analýza stavu klienta neúplná. Iste zaujímavý je pomocný parameter, tzv. "Hypertriglyceridemický pas". Ak máte spolu so zvýšeným obvodom pásu tiež zvýšenú hladinu triglyceridov (TAG), svedčí to o hromadení tuku v brušnej dutine.

 

Nelekárske (presnejšie - nefarmakologické) metódy riešenia obezity

Lekári vám odcitujú nasledujúcu poučku: "redukciu hmotnosti dosahujeme diétou, fyzickou aktivitou, psychoterapiou, vhodnou farmakoterapiou vrátane terapie pridružených ochorení, prípadne chirurgickou liečbou obezity". Pritom "diéty" a fyzická aktivita nie je ich "job". Pre lekárov, rovnako ako pre nás výživových poradcov, je ťažké vysvetliť klientovi, že ide o chronické ochorenie, vyžadujúce celoživotnú "liečbu".

V lekárskej literatúre sa dozviete, že prospešné je zníženie telesnej hmotnosti o 5 - 15% v priebehu 6 mesiacov. Ďalej sa odporúča zníženie energetického príjmu o 15 - 30% s cieľom redukcie hmotnosti o 0,5 - 1,0 kg / týždeň. Nenájdete však zmienku o dynamike redukčného procesu. Ide o to, že spočiatku sa "darí chudnúť", ale po uplynutí cca 6 - 8 týždňov sa pokles väčšinou na nejaké obdobie zastaví. V tú chvíľu sa musí zmeniť taktika redukčného režimu.

 

Zásadná je voľba optimálneho redukčného režimu

Je to spôsob redukčného stravovania, čo rozdeľuje odbornú verejnosť na dva nezmieriteľné tábory. Na jednej strane sú stúpenci nízkotukovej stravy, na druhej nízkosacharidovej.

Efektívne sú rôzne redukčné režimy, ktoré je nutné špecifikovať na základe individuality klienta (metabolickej typológie), ideálne spolu s kognitívno-behaviorálnou terapiou a riadenou fyzickou aktivitou.

 

Ďalšie faktory sú veľmi dôležité

Mali by sme si uvedomiť, že MS súvisí tiež s ďalšími poruchami zdravia, ktorými sú tukovatenie pečene, zápal žlčníka, dna, spánková apnoe, riziko trombózy (upchatie cievy), chronický zápal, depresia, syndróm polycystických vaječníkov a teda poruchy plodnosti, kedy negatívnu úlohu hrá tiež predčasná a potom dlhodobo užívaná hormonálna antikoncepcia. U mužov obezita znamená jasné riziko poklesu plodnosti a vznik prejavov ženských sekundárnych pohlavných rysov.

 

Hypertenzia a MS

Už malé zníženie krvného tlaku má pozitívne kardiovaskulárne účinky. Zníženie hmotnosti u osôb trpiacich obezitou a hypertenziou zlepší citlivosť na inzulín a zníži krvný tlak.

Štúdia DASH (2001) opísala, že diéta bohatá na draslík, vápnik a horčík (ovocie, zelenina, nízkotučné mliečne výrobky (?), celozrnné produkty, hydina, ryby a oriešky - celkovo tzv. diéta DASH) znižuje krvný tlak. Ďalším z faktorov je obsah soli. Diéta s nízkym obsahom soli (cca 3,8 g denne) zníži systolický tlak o 7,1 mmHg u normotenzných osôb (u osôb, ktoré majú normálne hodnoty krvného tlaku) a o 11,5 mmHg u hypertonikov (u osôb s vysokým krvným tlakom).

 

Metabolický syndróm Y (gynoidná obezita žien)

Pre tento typ je charakteristické hromadenie tuku v oblasti zadku a stehien - gynoidný, hruškovitý typ. Ak takáto klientka chudne, chudnutie sa najprv objaví v tvári, prsiach a v páse. Problematické partie (boky, zadok, stehná) odolávajú obvyklým redukčným postupom. Ženy tohto typu majú problémy s opuchmi, nízkym tlakom, tendenciou k mdlobám, sú odolné k redukčným režimom, majú poruchy imunity, zníženú činnosť štítnej žľazy, depresie a chronickú únavu. Liečba tohto syndrómu musí byť komplexná. Najčastejšie býva vykonávaná na lymfologických pracoviskách pod označením "komplexná dekongestívna terapia".

 

Deti a MS?

Doteraz neexistuje definícia MS pre detský vek. Rad odborníkov neuznáva MS u detí a odporúča sledovanie jednotlivých rizikových faktorov predčasnej aterosklerózy, ich prevenciu, diagnostiku a liečbu. Napriek tomu niektoré štúdie konštatujú, že u obéznych detí výskyt MS kolíše (v závislosti od použitých kritérií) medzi 18 - 50 %. To ma inšpiruje k upozorneniu rodičov detí trpiacich nadváhou (predovšetkým tých, ktorí sami trpia nadváhou), aby sa tomuto problému začali dôsledne venovať. Skúsenosti z tzv. rodinnej terapie v USA mi dávajú za pravdu. Pre deti je najväčším rizikom tzv. obezitogenné prostredie, kam patrí spôsob stravovania v rodine, vrátane nadváhy oboch rodičov a stravovanie v školách a stále menšia fyzická aktivita.

Ringsegment Ringsegment

Weight management
je riešením pre každého

Výživový plán na úpravu hmotnosti

Potrebujete zhodiť pár kíl alebo 15 kíl? Pripravíme vám taký plán, ktorý vám sadne do vašich predstáv.

Viac
Výživový plán pre športovcov

Máte radi šport? Alebo naopak, ste v pohybe limitovaní? Nebaví vás jedálniček od vášho trénera?

Viac
Výživový plán pre deti

Náš tím profesionálnych výživových poradcov je pripravený pomôcť každému rodičovi, ktorému nie je zdravie jeho dieťaťa ľahostajné. Máme pre vás pripravené špeciálne programy, ktoré u detí úspešne riešia obezitu, nadváhu, prípadne aj podvýživu.

Viac
Výživový plán pre seniorov

Seniori vyžadujú diametrálne odlišný prístup k chudnutiu ako aktívny tridsiatnik. Z našich skúseností sa veľkej skupine klientov po úprave hmotnosti uľavilo od zdravotných ťažkostí a znížilo sa množstvo potrebných liekov.

Viac
Výživový plán pre večné diétarky

Celý deň nejete a večer skončíte vo fastfoode? Naše riešenie počíta s rôznymi životnými situáciami tak, aby bolo maximálne použiteľné a bez jo-jo efektu.

Viac
Výživový plán pre diabetikov a alergikov

Neprispôsobujte sa! My sa prispôsobíme vám. Máte alergiu alebo intoleranciu na nejakú potravinu, prípadne diabetes alebo vysoký tla? Nevadí, naša gramážová kuchárka sa vám prispôsobí a nikto vás ju nebude nútiť jesť.

Viac
Logo

Prečo NUTRIADAPT?

Zdravotná dokumentácia

Pretože je normálne starať sa o seba a o svoje zdravie.

Nahváha a obezita výrazne zhoršuje kvalitu života. Od zadýchavania sa pri chôdzi, estetického hľadiska, zhoršenia civilizačných chorôb, ako je okrem iného cukrovka alebo vysoký cholesterol, až po kratšiu dobu života. Je správne sa o svoje telo v rôznych etapách života starať tak, aby ste dokázali naplniť váš cieľ a mať tak "RADOSŤ ZO SEBA". A my vám s tým radi pomôžeme.

Stetoskop

Pretože u nás nájdete iba vysoko kvalifikovaných odborníkov na úpravu hmotnosti.

Všetci naši zamestnanci musia prejsť veľmi intenzívnym vzdelávacím procesom zakončeným odbornou skúškou. Zamestnanci sa musia neustále vzdelávať, preto navyše u nás tiež nájdete špecialistu na chudnutie detí, športovú výživu, apod.

Mikroskop

Pretože náš výživový systém NUTRIADAPT je výsledkom nespočetného množstva overených klinických štúdií.

Opiera sa o fakty, nie o domnienky alebo nepodložené štúdie. Bude vám na mieru spracovaná gramážová kuchárka a osobný výživový plán, v ktorom možno upravovať energetickú hodnotu aj početnosť porcií. Osobný výživový plán rešpektuje vaše chuťové preferencie a pomôže vám rýchlejšie dosiahnuť cieľovú hmotnosť.


Je to jednoduchšie,
než si myslíte

Fill form

Vyplníte rezervačný formulár, naša asistentka sa s vami do dvoch pracovných dní spojí a dohodnete si termín nezáväznej konzultácie.

Zdravotná prehliadka

Absolvujete 30 - 45 minútovú konzultáciu, kde vám vykonáme základnú diagnostiku Vášho tela. Počas konzultácie sa dozviete, ako zostať nielen zdraví, ale tiež ako získať viac energie, cítiť sa dobre a dostať sa na svoju ideálnu hmotnosť a mnoho ďalších informácií.

Konzultácia

Pohovoríte si s našim výživovým špecialistom, preberiete vaše ciele, vysvetlíme vám ako sa s nami dostanete na ideálnu hmotnosť a čo je potrebné urobiť, aby ste si ju udržali. A to natrvalo.

Fill form

Poďte do toho s nami a chudnite tak, aby ste nielen skvele vyzerali, ale hlavne sa skvele cítili.

Garancia

Až 1,5 kg / týždeň

Pri dodržaní výživových
zásad našich špecialistov
Objednajte sa ešte dnes
na konzultáciu s výživovým špecialistom
a navyše dostanete inšpiratívny
jedálniček chutných večerí

Rezervačný formulár

Ringsegment