--->Staňte sa franchizantom najpokrokovejšieho výživového systému 21. storočia JEDINEČNÁ MOŽNOSŤ KÚPY ZABEHNUTEJ KLINIKY alebo novej licencie<---

VODA – základ života

04.10.2016 | 5462x Zhliadnutie | Martina Kaloková | Zdravie

Najrozšírenejšia zlúčenina v prírode. Prvé, čo hľadajú výskumníci všade, kam vyslali svoje sondy, prvé, na čo myslia humanitárne organizácie pri živelných pohromách. Voda je symbolom života. Je lonom, z ktorého vychádza všetko živé a život sám. Či na Zemi alebo všade vo vesmíre.

Ľudské telo, tvorené prevažne z vody (svaly 70 %, krv 82 %, kosti 25 %...), vie bez tejto zlúčeniny vodíka a kyslíka vydržať len pár dní. Naše telo totiž „jazdí“ na vodu. Jej nedostatok organizmus prekvapujúco pociťuje ešte väčšmi ako nedostatok vzduchu. Ak sa nám zmenší prísun vzduchu o 6 percent, zakrúti sa nám hlava. Pri 5-percentnej dehydratácii už organizmu hrozí kolaps krvného obehu a šok.

Dostatočný príjem tekutín teda možno právom označiť ako otázku života a smrti. V tomto smere sa však vynárajú tri základné otázniky: 1. čo piť, 2. koľko piť a 3. kedy a ako piť.

 

1. Čo piť?

Voda sa pitnou stáva vtedy, keď obsahuje minerálne látky – buď v podobe voľných iontov alebo rozpustených anorganických solí. Najviac zastúpeným prvkom je vápnik (Ca), potom nasleduje horčík (Mg)  a v neposlednom rade prvky ako sodík, železo, fluór...S rastúcim obsahom minerálov vo vode rastie aj stupeň nevhodnosti jej pravidelnej konzumácie. Pri obsahu minerálov nad 300 mg/1 l vody začíname hovoriť o tvrdej vode, opakom ktorej je voda mäkká s obsahom minerálov pod 100 mg/1 l.

 

Aké vody poznáme a ktoré máme piť?

Minerálne vody

Minerálna voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej či viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest.

Od obyčajnej pitnej vody sa dá jasne odlíšiť charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov alebo ich častí, ako aj fyziologickým účinkom a svojou pôvodnou čistotou.

Zdroj prírodnej minerálnej vody musí byť najmenej tri roky sledovaný, aby sa preukázala stálosť jej zloženia a či sa nezmenili jej výživové vlastnosti. Následne je uznaná za prírodný minerálny zdroj Ministerstvom zdravotníctva SR (Štátnou kúpeľnou komisiou – ŠKK), ktoré vyhlási ochranné pásma zdroja a vydá povolenie na využívanie a povolenú úpravu.

Minerálna voda tak, ako bola získaná na zdroji, NESMIE byť podrobená žiadnej úprave okrem oddeľovania nestabilných zložiek (najmä zlúčenín železa a síry), odstraňovania oxidu uhličitého, prípadne fluoridov povolenými metódami. ZAKAZUJE sa dezinfekcia minerálnej vody akýmikoľvek prostriedkami, ako aj pridávanie baktériostatických látok (napr. chlóru). NEMOŽNO k nej pridať, okrem oxidu uhličitého, žiadne iné látky.

 

Pramenité vody

Pramenitá voda je mikrobiologicky bezchybná prírodná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest.

Podzemný zdroj pramenitej vody možno využívať len z vodnej stavby (studne), ktorú po istom sledovaní povoľuje Obvodný úrad životného prostredia (OÚŽP). Následne sa po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) určí spôsob použitia napr. na plnenie do spotrebiteľského obalu a určí sa ochranné pásmo zdroja.

Pramenitá voda tak, ako bola získaná na zdroji, NESMIE byť podrobená žiadnej úprave okrem oddeľovania nestabilných zložiek (najmä zlúčenín železa a síry), odstraňovania oxidu uhličitého, prípadne fluoridov povolenými metódami. ZAKAZUJE sa dezinfekcia pramenitej vody akýmikoľvek prostriedkami, ako aj pridávanie baktériostatických látok (napr. chlóru). NEMOŽNO k nej pridať, okrem oxidu uhličitého, žiadne iné látky.

 

Dojčenské vody

Dojčenská voda je pramenitá, mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest.

Spĺňa osobitné požiadavky na kvalitu uvedené v prílohe vyhlášky, a tak môže byť použitá aj na prípravu stravy na výživu dojčiat a musí sa označovať „vhodná na prípravu stravy pre dojčatá“ alebo „dojčenská voda“. Prísnejšie požiadavky sú stanovené na obsah niektorých látok (napr. dusičnanov) a celkového množstva rozpustných látok, ktoré môže obsahovať.

 

Balené pitné vody

Sú mikrobiologicky bezchybné PODZEMNÉ alebo POVRCHOVÉ vody, ktorá vykazujú stálu kvalitu.

Podzemný zdroj balenej vody možno využívať len z vodnej stavby (studne), ktorú po istom sledovaní povoľuje Obvodný úrad životného prostredia (OÚŽP). Následne sa po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) určí spôsob použitia napr. na plnenie do spotrebiteľského obalu a určí sa ochranné pásmo zdroja.

Balená pitná voda sa však MÔŽE plniť aj z POVRCHOVÉHO zdroja vody a podlieha tak povolenej úprave podľa zákona o požiadavkách na kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu. Na rozdiel od pitnej vody z vodovodu sa pri jej úprave NESMÚ používať prípravky na báze chlóru. Balenú pitnú vodu do spotrebiteľského balenia nemožno sýtiť (stabilizovať) oxidom uhličitým (CO2).

 

Voda z vodovodu

Táto voda  určená „na hromadné zásobovanie obyvateľstva" môže pochádzať z podzemného alebo povrchového zdroja a musí sa ďalej upraviť, aby bola zdravotne bezpečná a vhodná na konzumáciu.  Zdravotne bezpečnou sa stáva vtedy, ak ani pri trvalom požívaní nezmení zdravie človeka prítomnosťou mikroorganizmov alebo iných nežiaducich látok. Najskôr sa teda musí chemicky očistiť, prefiltrovať a napokon sa do nej musí pridať chlór, ktorý ju dezinfikuje pre prípad možnej kontaminácie v rozvodnej sieti (dezinfekcia vody chlórom je proces síce ekonomicky výhodný ale zdravotne značne rizikový, keďže chlór je prvok toxický).

Pokiaľ ide o pitie vody z vodovodu, dlhodobo sa vynárajú otázniky súvisiace s jej kvalitou. Problémom je, že jej kvalita sa kontroluje v mieste výroby a nie v mieste odberu, čiže v domácnosti

 

Viete, že:

  • Najlepším zdrojom tekutín je dojčenská alebo filtrovaná voda.
  • Kvalitným doplnkom pitného režimu sú aj bylinkové a ovocné čaje (najlepšie sypané), napr. čaj z lipového kvetu, mätový a šípkový čaj, zelený čaj.
  • Výborné sú aj čerstvé ovocné a zeleninové šťavy riedené dvojnásobným množstvom vody.
  • Minerálne vody by mali byť doplnkovou zložkou pitného režimu. Nepoužívajte minerálky s vysokým obsahom solí. Vhodná je čiastočne demineralizovaná minerálna voda bohatá na horčík.
  • Radikálne obmedzte pitie limonád a sladených minerálnych vôd. Limonády sú vyrábané z demineralizovanej vody s prídavkom nevhodných a pre telo neprirodzených ingrediencií – umelé arómy, konzervanty, sladidlá, farbivá, fosforečné soli, cukor, fruktózový sirup... .
  • Ak ste konzumentmi kávy, po každej šálke vypite 2 poháre vody ako kompenzáciu.

2. Koľko piť?

Množstvo tekutín, ktoré by mal človek denne vypiť, je dané rôznymi vnútornými a vonkajšími faktormi, ako sú hmotnosť, vek, zdravotný stav, pohybová aktivita, teplota vzduchu, vlhkosť, nadmorská výška...Je samozrejmé, že príjem tekutín 90 kg športovca sa bude značne líšiť od príjmu 50 kg ženy bez pravidelnej športovej aktivity.

Základný vzorec pre výpočet príjmu tekutín berie do úvahy hmotnosť ako základný faktor. Tú vynásobíme koeficientom 0,35 a získame tak doporučený denný príjem tekutín v litroch. Alebo si pitný režim vyrátame tak, že prijmeme 0,5 litra na každých (i načatých) 15 kg hmotnosti. Teda 70 kg človek (70/15x0,5) by mal vypiť zhruba 2,35 litra tekutín.

V prípade väčších strát potením, pri zvýšenej fyzickej a psychickej aktivite, silnej menštruácii, virózach, hnačkách či počas očistných programov, je potrebné pitný režim navýšiť.

O kvalite nášho pitného režimu vypovedá náš moč. Pri dostatočnom pitnom režime byť mal byť bezfarebný, nanajvýš svetložltý a bez zápachu. Čím je moč tmavší a močenie menej časté, tým je väčší predpoklad nedostatočného zavodnenia tela. Ďalšie jednoduché pravidlo spočíva v tom, aby sme pili viac ako diktuje smäd. Jedným z rozšírených omylov je, že piť treba až vtedy, keď je človek smädný. Pocit smädu však vzniká až pri značnom nedostatku vody v organizme. Smädný človek teda pije neskoro. Navyše v prípade malých detí a starších ľudí môže pocit smädu úplne chýbať, preto im treba nápoje ponúkať v pravidelných intervaloch.

 

3. Kedy a ako piť

Obličky sú schopné za hodinu spracovať v priemere 300-350 ml vody. Nie je teda možné piť do zásoby. Dôležité je teda piť priebežne v menších množstvách a  počas dňa.

V čase od 4 do 12 hodiny sa z hľadiska biorytmu naše telo nachádza v čistiacej fáze. Najväčšie množstvo tekutín by sme  mali prijať práve v tejto časti dňa, resp. do 14-tej hodiny.

Nezabúdajte, že:

  • Veľmi užitočné je začať deň vypitím 2- 4 dcl vlažnej vody (alebo vody s citrónom)
  • Pijeme medzi hlavnými jedlami
  • Nie je dobré piť tesne pred jedlom, tesne po ňom a počas jedenia, keďže tým zbytočne riedime tráviace enzýmy a komplikujeme proces trávenia
  • Obličky dosahujú svoj energetický vrchol medzi 17 a 19 hodinou. Pokiaľ budeme piť veľa večer a najmä v noci, zbytočne ich zaťažujeme, rovnako aj močový mechúr

 

Nadmerný príjem tekutín

Dajme si však pozor aj na príliš vysoký príjem tekutín. Prílišná hydratácia môže ovplyvniť/zmeniť hladinu solí v krvi v náš neprospech. Nedostatok solí v dôsledku takejto prehnanej hydratácie môže vyústiť v poškodenie zdravých buniek s následným upadnutím do kómy.

Základom kvalitného vodného hospodárstva tela je teda dostatočný a kvalitný pitný režim a rovnováha minerálov a solí v organizme.

Ringsegment Ringsegment

Weight management
je riešením pre každého

Výživový plán na úpravu hmotnosti

Potrebujete zhodiť pár kíl alebo 15 kíl? Pripravíme vám taký plán, ktorý vám sadne do vašich predstáv.

Viac
Výživový plán pre športovcov

Máte radi šport? Alebo naopak, ste v pohybe limitovaní? Nebaví vás jedálniček od vášho trénera?

Viac
Výživový plán pre deti

Náš tím profesionálnych výživových poradcov je pripravený pomôcť každému rodičovi, ktorému nie je zdravie jeho dieťaťa ľahostajné. Máme pre vás pripravené špeciálne programy, ktoré u detí úspešne riešia obezitu, nadváhu, prípadne aj podvýživu.

Viac
Výživový plán pre seniorov

Seniori vyžadujú diametrálne odlišný prístup k chudnutiu ako aktívny tridsiatnik. Z našich skúseností sa veľkej skupine klientov po úprave hmotnosti uľavilo od zdravotných ťažkostí a znížilo sa množstvo potrebných liekov.

Viac
Výživový plán pre večné diétarky

Celý deň nejete a večer skončíte vo fastfoode? Naše riešenie počíta s rôznymi životnými situáciami tak, aby bolo maximálne použiteľné a bez jo-jo efektu.

Viac
Výživový plán pre diabetikov a alergikov

Neprispôsobujte sa! My sa prispôsobíme vám. Máte alergiu alebo intoleranciu na nejakú potravinu, prípadne diabetes alebo vysoký tla? Nevadí, naša gramážová kuchárka sa vám prispôsobí a nikto vás ju nebude nútiť jesť.

Viac
Logo

Prečo NUTRIADAPT?

Zdravotná dokumentácia

Pretože je normálne starať sa o seba a o svoje zdravie.

Nahváha a obezita výrazne zhoršuje kvalitu života. Od zadýchavania sa pri chôdzi, estetického hľadiska, zhoršenia civilizačných chorôb, ako je okrem iného cukrovka alebo vysoký cholesterol, až po kratšiu dobu života. Je správne sa o svoje telo v rôznych etapách života starať tak, aby ste dokázali naplniť váš cieľ a mať tak "RADOSŤ ZO SEBA". A my vám s tým radi pomôžeme.

Stetoskop

Pretože u nás nájdete iba vysoko kvalifikovaných odborníkov na úpravu hmotnosti.

Všetci naši zamestnanci musia prejsť veľmi intenzívnym vzdelávacím procesom zakončeným odbornou skúškou. Zamestnanci sa musia neustále vzdelávať, preto navyše u nás tiež nájdete špecialistu na chudnutie detí, športovú výživu, apod.

Mikroskop

Pretože náš výživový systém NUTRIADAPT je výsledkom nespočetného množstva overených klinických štúdií.

Opiera sa o fakty, nie o domnienky alebo nepodložené štúdie. Bude vám na mieru spracovaná gramážová kuchárka a osobný výživový plán, v ktorom možno upravovať energetickú hodnotu aj početnosť porcií. Osobný výživový plán rešpektuje vaše chuťové preferencie a pomôže vám rýchlejšie dosiahnuť cieľovú hmotnosť.


Je to jednoduchšie,
než si myslíte

Fill form

Vyplníte rezervačný formulár, naša asistentka sa s vami do dvoch pracovných dní spojí a dohodnete si termín nezáväznej konzultácie.

Zdravotná prehliadka

Absolvujete 30 - 45 minútovú konzultáciu, kde vám vykonáme základnú diagnostiku Vášho tela. Počas konzultácie sa dozviete, ako zostať nielen zdraví, ale tiež ako získať viac energie, cítiť sa dobre a dostať sa na svoju ideálnu hmotnosť a mnoho ďalších informácií.

Konzultácia

Pohovoríte si s našim výživovým špecialistom, preberiete vaše ciele, vysvetlíme vám ako sa s nami dostanete na ideálnu hmotnosť a čo je potrebné urobiť, aby ste si ju udržali. A to natrvalo.

Fill form

Poďte do toho s nami a chudnite tak, aby ste nielen skvele vyzerali, ale hlavne sa skvele cítili.

Garancia

Až 1,5 kg / týždeň

Pri dodržaní výživových
zásad našich špecialistov
Objednajte sa ešte dnes
na konzultáciu s výživovým špecialistom
a navyše dostanete inšpiratívny
jedálniček chutných večerí

Rezervačný formulár

Ringsegment