Radosť zo seba

Výživový plán pre deti

Nadváha, obezita, prípadne podvýživa či iné problémy s výživou, sú dnes fenoménom aj medzi deťmi čo potvrdzujú štatistiky nadváhy a obezity. Bohužiaľ, len každé štvrté dieťa trpiace nadváhou má v dospelosti šancu mať normálnu váhu. A to je hlavný dôvod, prečo sme pripravili špeciálny program pre deti. Náš tím profesionálnych výživových poradcov je pripravený pomôcť každému rodičovi, ktorému nie je zdravie jeho dieťaťa ľahostajné. Máme pre vás pripravené špeciálne programy, ktoré u detí úspešne riešia obezitu, nadváhu, prípadne podvýživu.

Starostlivosť, vedenie a podpora

Naši výživoví špecialisti sú špeciálne školení, aby vás a vášho potomka správne previedli celým programom NUTRIADAPT, na jeho konci je vytúžený výsledok. Vedenie programu s deťmi je úplne iné ako ostatné služby, a tak kladieme dôraz na maximálnu mieru porozumenia a prakticky využiteľné návody a odporúčania.

Detská metabolická diagnostika

Je unikátny spôsob diagnostiky organizmu a jeho metabolizmu, ktorý sme navyše v posledných rokoch prispôsobili priamo pre deti tak, aby pri následnom zostavení výživového plánu boli zaistené čo najlepšie výsledky.

Starostlivosť zdarma

Vieme, že stravovanie detí je ovplyvnené hlavne rodičmi. Preto sme pripravili zvýhodnenú ponuku. Vstúpte do jedného z našich programov priamo vy, ako rodič a vášmu dieťaťu dáme celú starostlivosť zdarma, a to v rovnakom rozsahu, ako náleží aj vám. Hradíte len metabolickú diagnostiku a zostavenie detského výživového plánu.