--->Staňte sa franchizantom najpokrokovejšieho výživového systému 21. storočia JEDINEČNÁ MOŽNOSŤ KÚPY ZABEHNUTEJ KLINIKY<---

Mgr. Eva Macková PhD.

Príbeh

Ako malá som vedela  že budem  a chcem pomáhať ľuďom.  Veľké sociálne cítenie som už ako dieťa videla u svojej mamy v práci, ktorá pracovala ako zdravotná sestra a ja som si hovorila že chcem robiť niečo podobné. Vo Svete Zdravia sa stretávam s mnohými životnými príbehmi, ktoré sú spojené s vysokou hmotnosťou a stratou sebadôvery, ochoreniami ktoré ľuďom žnižujú kvalitu života  a som rada, že môžem pomáhať ľuďom zmeniť ich život, vidieť ich ako sa pri zmene ich vzhľadu  mení ich správanie a postoj  k životu a predovšetkým zlepšuje zdravie.

Publikačná činnosť:

AED : Analýza fyzickej aktivity a stravovacích návykov u vysokoškolákov / Kimáková Tatiana, Zeisbergová Karin, Onačillová Eva, Bernasovská Kamila (Recenzent), Egnerová Anna (Recenzent), Kajaba Igo (Recenzent), 2013.
In: Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013. - ISBN 9788071592150. - S. 160-166.

 

AFC : Intersexuálne rozdiely vybraných determinantov životného štýlu u vysokoškoslkej mládeže / Kimáková Tatiana, Onačillová Eva, Zeisbergová Karin, Filka Jozef (Recenzent), Kyselová Monika (Recenzent), 2012. - [CD-ROM].
In: V. Jihočeská konference nelékařských zdravotnických pracovníků : sborník přednášek : 18.10. - 19.10.2012, České Budějovice [elektronický dokument]. - České Budějovice : Nemocnice České Budějovice, 2012. - ISBN 9788090504127. - S. 75-81.

 

ADF : Metabolický syndróm a vysokoškolská mládež / Kimáková Tatiana, Onačillová Eva, Zeisbergová Karin, Bernadič Marián, 2012.
In: Monitor medicíny SLS. - ISSN 1338-2551. - Roč. 2, č. 3-4 (2011), s. 22-26.

 

AFC : Porovnanie životného štýlu poslucháčov Lekárskej a Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach / Kimáková Tatiana, Onačillová Eva, Zeisbergová Karin, 2011.
In: School and Health 21, 2011 : Health Literacy through Education [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - ISBN 9788073921828. - S. 245-251.

 

AFH : Rizikové faktory neinfekčných ochorení u poslucháčov Lekárskej a Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach / Kimáková Tatiana, Onačillová Eva, Zeisbergová Karin, 2012.
In: 29. pediatrická pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou : 7. - 8. jún 2012, Košice : program a abstrakty. - Košice : 1. Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN, 2012. - S. 32-33.

 

AFD : Rizikové faktory vybraných neinfekčných ochorení u vysokoškolákov / Kimáková Tatiana, Onačillová Eva, Zeisbergová Karin, Ozorovský Vojtech (Recenzent), Gajdošová Eva (Recenzent), 2012.
In: Duševné zdravie ako predpoklad celkového zdravia : 37. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu : 16.-17. október 2012, Nový Smokovec, Vysoké Tatry. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012. - ISBN 9788071592143. - S. 166-176.

 

AFH : Sledovanie vybraných faktorov životného štýlu u poslucháčov Lekárskej a Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach / Kimáková Tatiana, Onačillová Eva, Zeisbergová Karin, 2011.
In: 28. Pediatrická pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou : 2.-3. jún 2011, Košice : program a abstrakty. - Košice, 2011. - S. 43.

 

AFD : Sledovanie vybraných rizikových faktorov životného štýlu u vysokoškolákov / Kimáková Tatiana, Onačillová Eva, Zeisbergová Karin, 2011.
In: Hodnotenie dopadov na verejné zdravie : 36. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : 18.-19. október 2011, Ráztočno [elektronický zdroj]. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2011. - ISBN 9788071592105. - S. [1-4].

 

AED : Výskyt metabolického syndrómu u študentov medicíny / Onačillová Eva, Kimáková Tatiana, Zeisbergová Karin, Bernasovská Kamila (Recenzent), Egnerová Anna (Recenzent), Kajaba Igo (Recenzent), 2013.
In: Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013. - ISBN 9788071592150. - S. 87-91.

 

AED : Zhodnotenie požívania alkoholu a tabaku u vysokoškolákov / Zeisbergová Karin, Kimáková Tatiana, Onačillová Eva, Bernasovská Kamila (Recenzent), Egnerová Anna (Recenzent), Kajaba Igo (Recenzent), 2013.
In: Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013. - ISBN 9788071592150. - S. 219-223.


Polyfenoly vo výžive a ich vplyv na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení / Eva Onačillová, Viola Vargová. - Popis urobený 30.5.2016.
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa [elektronický zdroj]. - ISSN 1212-6853. - Vol. 19, no. 1 (2016), s. 21-26, online. - Spôsob prístupu: http://www.tigis.cz/images/stories/DMEV/2016/01/DMEV_12016_04_vargova.pdf.

ID: 125474 | Relation between lipoprotein fractions and homocysteine in patients with dyslipidemia / Carbonell Capó, Camilla [Autor, 20%] ; Vargová, Viola [Autor, 20%] ; Birková, Anna [Autor, 10%] ; Hubková, Beáta [Autor, 20%] ; Onačillová, Eva [Autor, 10%] ; Čížmárová, Beáta [Autor, 10%] ; Mareková, Mária [Autor, 10%] ; Interaktívna konferencia mladých vedcov 2019, 11 [06.05.2019-13.06.2019, Bratislava, Slovensko]
In: Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019 [elektronický dokument] : zborník abstraktov / Ferko, Miroslav [Zostavovateľ, editor] ; Farkaš, Pavol [Zostavovateľ, editor] ; Waczulíková, Iveta [Recenzent] ; Mastihuba, Vladimír [Recenzent] ; Tkač, Jan [Recenzent]. – 1. vyd. – Roč. 11. – Bratislava (Slovensko) : OZ Preveda, 2019. – ISBN 978-80-972360-4-5, s. 1798-1798 [online]

Počet všetkých autorov: 7

 

ID: 151749 | Dyslipidémia a kardiovaskulárne riziko / Hubková, Beáta [Autor, 20%] ; Carbonell Capó, Camilla [Autor, 20%] ; Birková, Anna [Autor, 10%] ; Čížmárová, Beáta [Autor, 10%] ; Onačillová, Eva [Autor, 10%] ; Vaňová, Natália [Autor, 10%] ; Vargová, Viola [Autor, 20%]
In: Ateroskleróza [textový dokument (print)] : metabolizmus, klinika, liečba. – ISSN 1335-2253. – Roč. 23, č. 1-2 (2019), s. 1265-1269 [tlačená forma]

Počet všetkých autorov: 7

 

ID: 125485 | Distribúcia cholesterolu v lipoproteínových subfrakciách u pacientov s metabolickým syndrómom / Balogh, Michal [Autor, 20%] ; Vargová, Viola [Autor, 20%] ; Birková, Anna [Autor, 10%] ; Hubková, Beáta [Autor, 20%] ; Čížmárová, Beáta [Autor, 10%] ; Onačillová, Eva [Autor, 10%] ; Mareková, Mária [Autor, 10%] ; Interaktívna konferencia mladých vedcov 2019, 11 [06.05.2019-13.06.2019, Bratislava, Slovensko]
In: Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019 [elektronický dokument] : zborník abstraktov / Ferko, Miroslav [Zostavovateľ, editor] ; Farkaš, Pavol [Zostavovateľ, editor] ; Waczulíková, Iveta [Recenzent] ; Mastihuba, Vladimír [Recenzent] ; Tkač, Jan [Recenzent]. – 1. vyd. – Roč. 11. – Bratislava (Slovensko) : OZ Preveda, 2019. – ISBN 978-80-972360-4-5, s. 1845-1845 [online]

Počet všetkých autorov: 7

 

ID: 125434 | Distribution of cholesterol in lipoprotein fractions in obese patients / Lindenbeck, Anika [Autor, 20%] ; Vargová, Viola [Autor, 20%] ; Birková, Anna [Autor, 10%] ; Hubková, Beáta [Autor, 20%] ; Onačillová, Eva [Autor, 10%] ; Čížmárová, Beáta [Autor, 10%] ; Mareková, Mária [Autor, 10%] ; Interaktívna konferencia mladých vedcov 2019, 11 [06.05.2019-13.06.2019, Bratislava, Slovensko]
In: Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019 [elektronický dokument] : zborník abstraktov / Ferko, Miroslav [Zostavovateľ, editor] ; Farkaš, Pavol [Zostavovateľ, editor] ; Waczulíková, Iveta [Recenzent] ; Mastihuba, Vladimír [Recenzent] ; Tkač, Jan [Recenzent]. – 1. vyd. – Roč. 11. – Bratislava (Slovensko) : OZ Preveda, 2019. – ISBN 978-80-972360-4-5, s. 1837-1837 [online]

Počet všetkých autorov: 7

 

Vzdelanie

  • 2014 – externý doktorand - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, odbor: Verejné zdravotníctvo.
  • 2012- 2014 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, odbor: Verejné zdravotníctvo – akad. titul: Mgr.
  • 2009- 2012 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, odbor: Verejné zdravotníctvo – akad. titul. Bc.odbor verejne zdravotnictvo
  • 2015/Certifikovany kurz Sveta zdravia Stres a chudnutie MUDr. Ondřej Nývlt
  • 2015/Certifikovaný kurz Sveta Zdravia Chudnutie a spaľovače MUDr. Ondřej Nývlt
  • 2016/Certifikovaný kurz Sveta zdravia - Detoxikácia organizmu MUDr. Ondřej Nývlt
  • 2017/ akreditovaný kurz aliancie výživových poradcov ČR Nutris/ špecialista na výživu pri ohrození onkologickým ochorením
  • 2017/ akreditovaný kurz aliancie výživových poradcov ČR Nutris/ špecialista na
  • detskú výživu
Ringsegment Ringsegment

Weight management
je riešením pre každého

Výživový plán na úpravu hmotnosti

Potrebujete zhodiť pár kíl alebo 15 kíl? Pripravíme vám taký plán, ktorý vám sadne do vašich predstáv.

Viac
Výživový plán pre športovcov

Máte radi šport? Alebo naopak, ste v pohybe limitovaní? Nebaví vás jedálniček od vášho trénera?

Viac
Výživový plán pre deti

Náš tím profesionálnych výživových poradcov je pripravený pomôcť každému rodičovi, ktorému nie je zdravie jeho dieťaťa ľahostajné. Máme pre vás pripravené špeciálne programy, ktoré u detí úspešne riešia obezitu, nadváhu, prípadne aj podvýživu.

Viac
Výživový plán pre seniorov

Seniori vyžadujú diametrálne odlišný prístup k chudnutiu ako aktívny tridsiatnik. Z našich skúseností sa veľkej skupine klientov po úprave hmotnosti uľavilo od zdravotných ťažkostí a znížilo sa množstvo potrebných liekov.

Viac
Výživový plán pre večné diétarky

Celý deň nejete a večer skončíte vo fastfoode? Naše riešenie počíta s rôznymi životnými situáciami tak, aby bolo maximálne použiteľné a bez jo-jo efektu.

Viac
Výživový plán pre diabetikov a alergikov

Neprispôsobujte sa! My sa prispôsobíme vám. Máte alergiu alebo intoleranciu na nejakú potravinu, prípadne diabetes alebo vysoký tla? Nevadí, naša gramážová kuchárka sa vám prispôsobí a nikto vás ju nebude nútiť jesť.

Viac
Logo

Prečo NUTRIADAPT?

Zdravotná dokumentácia

Pretože je normálne starať sa o seba a o svoje zdravie.

Nahváha a obezita výrazne zhoršuje kvalitu života. Od zadýchavania sa pri chôdzi, estetického hľadiska, zhoršenia civilizačných chorôb, ako je okrem iného cukrovka alebo vysoký cholesterol, až po kratšiu dobu života. Je správne sa o svoje telo v rôznych etapách života starať tak, aby ste dokázali naplniť váš cieľ a mať tak "RADOSŤ ZO SEBA". A my vám s tým radi pomôžeme.

Stetoskop

Pretože u nás nájdete iba vysoko kvalifikovaných odborníkov na úpravu hmotnosti.

Všetci naši zamestnanci musia prejsť veľmi intenzívnym vzdelávacím procesom zakončeným odbornou skúškou. Zamestnanci sa musia neustále vzdelávať, preto navyše u nás tiež nájdete špecialistu na chudnutie detí, športovú výživu, apod.

Mikroskop

Pretože náš výživový systém NUTRIADAPT je výsledkom nespočetného množstva overených klinických štúdií.

Opiera sa o fakty, nie o domnienky alebo nepodložené štúdie. Bude vám na mieru spracovaná gramážová kuchárka a osobný výživový plán, v ktorom možno upravovať energetickú hodnotu aj početnosť porcií. Osobný výživový plán rešpektuje vaše chuťové preferencie a pomôže vám rýchlejšie dosiahnuť cieľovú hmotnosť.


Je to jednoduchšie,
než si myslíte

Fill form

Vyplníte rezervačný formulár, naša asistentka sa s vami do dvoch pracovných dní spojí a dohodnete si termín nezáväznej konzultácie.

Zdravotná prehliadka

Absolvujete 30 - 45 minútovú konzultáciu, kde vám vykonáme základnú diagnostiku Vášho tela. Počas konzultácie sa dozviete, ako zostať nielen zdraví, ale tiež ako získať viac energie, cítiť sa dobre a dostať sa na svoju ideálnu hmotnosť a mnoho ďalších informácií.

Konzultácia

Pohovoríte si s našim výživovým špecialistom, preberiete vaše ciele, vysvetlíme vám ako sa s nami dostanete na ideálnu hmotnosť a čo je potrebné urobiť, aby ste si ju udržali. A to natrvalo.

Fill form

Poďte do toho s nami a chudnite tak, aby ste nielen skvele vyzerali, ale hlavne sa skvele cítili.

Garancia

Až 1,5 kg / týždeň

Pri dodržaní výživových
zásad našich špecialistov
Objednajte sa ešte dnes
na konzultáciu s výživovým špecialistom
a navyše dostanete inšpiratívny
jedálniček chutných večerí

Rezervačný formulár

Ringsegment